تست بینایی

تست بینایی

در تست بینایی، پزشک با استفاده از چارت بینایی، میزان بینایی بیمار  را در مقایسه با افراد با دید طبیعی می سنجد.

چارت بینایی،توسط چشم پزشک آلمانی هرمن اسنلن در سال 1960 طراحی شد.در معاینه، پزشک از بیمار می خواهد که ردیف با کوچکترین حروفی را که قادر به تشخیص هستید، بخوانید. اگر قادر به تشخیص پایین ترین ردیف بودید، حدت بینائیتان عالی است.محل استاندارد قرار دادن چارت بینایی در فاصله شش  متری از بیمار است

بازخورد ها

هیچ بازتاب و بازخوردی برای این نوشته موجود نیست.

دیدگاه خود را بنویسید