جسم مژگانی

 

قسمت  ضخیم لایهٔ عروقی لایه میانی چشم است که حد فاصل مشیمیه و عنبیه بوده ،جسم مژگانی نام دارد که از  ماهیچه مژگانی و زوائد مژگانی تشکیل شده‌است.جسم مژگانی در مقطع به شکل سه‌گوش بوده در ضخامت جسم مژگانی، شبکه عروقی گسترده و تعدادی  الیاف ماهیچه صاف دیده شده.سطح عقبی  جسم مژگانی دارای فرورفتگی و برآمدگی‌های منظمیستاز فرورفتگی‌ها، رشته‌هایی به نام رباط آویزان‌کننده خارج شده است، به عدسی می‌چسبد و سر دیگر این رشته‌ها به عضلات مژگانی چسبیده است.

بازخورد ها

هیچ بازتاب و بازخوردی برای این نوشته موجود نیست.

دیدگاه خود را بنویسید