مردمک

مردمک سوراخیست که  وسط عنبیه قرار دارد. مردمک ورودی مسیر نور به داخل چشم است.وقتي چشم در محيط پر نور قرار مي گيرد مردمك کوچک مي شود تا مقدار نور كمتري وارد چشم شود؛ و زماني که چشم در محيط كم نور قرار مي گيرد مردمك بزرگ مي شود تا نور بيشتري وارد چشم شود.مردمک به رنگ سیاه است؛ چرا که تقریباً همهٔ نوری که از آن عبور می‌کند توسط سلول‌های گیرندهٔ شبکیه جذب می‌شود. به هنگام عکاسی از چشم در محیط کم نور، مردمک چشم با سرعت کافی کوچک نمی‌شود؛ به همین دلیل شبکیه که بافتی پر از مویرگ‌های خونی است، به رنگ قرمز دیده می‌شود

بازخورد ها

هیچ بازتاب و بازخوردی برای این نوشته موجود نیست.

دیدگاه خود را بنویسید