معاینات چشم

 

معاینات چشم

معاینه چشم بیمار مراحل زیادی دارد که همه بستگی به شرایط بیمار دارد:

تست حدت  بینایی

این تست شدت بینایی را اندازه گیری می کند. برای اندازه گیری از چارت استفاده می کنیم.

تست کور رنگی

این تست برای ارزیابی تشخیص رنگها انجام می شود. این تست علاوه بر تشخیص کور رنگی ارثی، به پزشک کمک می کند تا یک سری از بیماری های اکتسابی را نیز مشخص کند

تست بررسی انحراف چشم

پزشک از بیمار می خواهد که به نقطه ای نگاه کند. با گرفتن مانعی در مسیر بینایی یک چشم، اگر چشم ها انحراف نداشته باشند، چشم دیگر هیچ حرکتی نمی کند. اگر چشم بیمار دچار انحراف باشد، چشمی که باز است حرکت می کند و در مسیر مستقیم قرار میگیرد. سپس این تست برای چشم دیگر تکرار می شود

رتینوسکوپی

با این تست شماره چشمتان اندازه گیری می شود. برای انجام این تست نور اتاق را کم می کنیم و از بیمار می خواهیم که به چارتها نگاه کند.

پزشک نور کمی را به داخل چشم بیمار می تاباند و با تعویض لنزهایی که در جلوی چشم بیمار قرار میدهد شماره چشم را تخمین میزند.

انکسار سنجی

با این تست پزشک شماره دقیق چشم بیمار را تعیین می کند. با قرار دادن دستگاهی به نام فوروپتر در جلوی چشم بیمار و تعویض عدسی های آن از بیمار می پرسد که با کدام عدسی بهتر می بیند و بهترین عدسی را به عنوان شماره عینک انتخاب میکند..

اتوریفرکتومتر

با کمک این دستگاه چشم پزشک به صورت اتوماتیک شماره چشم را دقیق تر اندازه گیری می کند. این دستگاه بخصوص در مواردیکه بیمار کودک است یا با پزشک همکاری خوبی ندارد مفید است.

دستگاه های اتوریفرکتومتر جدید خیلی دقیق هستند و باعث صرفه جویی در وقت می شوند. فقط چند ثانیه زمان کافی است تا میزان عیب انکساری شما مشخص شود و شماره عینکتان مشخص شود

بازخورد ها

هیچ بازتاب و بازخوردی برای این نوشته موجود نیست.

دیدگاه خود را بنویسید