نزدیک بینی، دوربینی و آستیگماتیسم

نزدیک بینی از عیوب انکساری چشم و به معنی این است که چشم بیمار نوشته‌ها را در فاصله نزدیک تشخیص می‌دهد ولی در فاصله دور نمی‌تواند تشخیص دهدیکی دیگر از عیوب انکساری چشم به معنی این است که چشم بیمار در دیدن اشیای نزدیک دچار اشکال باشد و این همان دور بینی میباشد.آستیگماتیسم یکی از رایج ترین مشکلات چشم است، و معمولاً علت آن نامنظمی شکل قرنیه است. گاهی نیز علت آن نامنظم بودن شکل لنز است که در پشت عنبیه قرار دارد استآستیگماتیسم حالتی است که چند تا از دیوپترهای چشم کرویت خود را از دست داده‌است

بازخورد ها

هیچ بازتاب و بازخوردی برای این نوشته موجود نیست.

دیدگاه خود را بنویسید