کم بینایی

کم بینایی

کم بینایی به معنی کاهش بینایی فرد فرد است به صورتی که حتی با عینک هم خوب نتواند ببیند.

دلایل کم بینایی عبارتند از بیماریها ی مختلف چشمی، ضربه و یا نقائص مادرزادی و….

برخی از مشکلاتی که ممکن است افراد کم بینا با آن مواجه شوند به شرح زیر است: از دست دادن درک عمق ، از دست دادن حساسیت کنتراست ، مشکل در دید دور ،مشکل در دید نزدیک.

بازخورد ها

هیچ بازتاب و بازخوردی برای این نوشته موجود نیست.

دیدگاه خود را بنویسید