آیا در عمل جراحی زیبایی بینی جای برش بر روی بینی می ماند؟

آیا در عمل جراحی زیبایی بینی جای برش بر روی بینی می ماند؟

در جراحی زیبایی بینی عمدتا برش هایی که صورت می گیرد از داخل بینی می باشد و اگر پزشک جراح به اندازه کافی مهارت داشته باشد جای آن روی بینی نمی ماند .

دیدگاه خود را بنویسید