آیا در عمل جراحی زیبایی بینی وضعیت روحی فرد روی عمل بینی تاثیر گذار است ؟

آیا در عمل جراحی زیبایی بینی وضعیت روحی فرد روی عمل بینی تاثیر گذار است ؟

بعضی از افراد به دلیل اینکه از بینی بعد از عمل خود ذهنیت هایی را دارند و ممکن است بعد از عمل جراحی زیبایی بینی دقیقا همان چیزی نباشد که فکر می کردند و با وجود اینکه عمل جراحی زیبایی بینی نتیجه رضایت بخشی را نیز به همراه داشته است .فرد به دلیل مشکلات روحی و روانی و همچنین وسواسی که به خرج می دهد و اینگونه افراد دارا ی شخصیت متزلزل می باشند و نیز از افراد دیگر تاثیر می پذیرند .به همین علت در بیشتر مواقع از عمل بینی خود ناراضی می باشند . کسانی که به عمل  جراحی زیبایی بینی به طور واقع بینانه نگاه می کنند و همچنین انتظار واقع بینانه دارند و نیز حرفهای دیگران تاثیری ندارد و فرد انتظار بیشتر شدن روابط اجتماعی را نباید داشته باشد و مهمتر اینکه باید بعد از عمل جراحی زیبایی بینی خود فرد راجب زیبایی آن نظر دهد و نباید نظر دیگران روی فرد تاثیر بگذارد .فرد قبل از جراحی زیبایی بینی باید با پزشک خود مشورت کرده و انتظاری که دوست دارد بعد از عمل روی بینی اش بوجود آید را با پزشک در میان بگذارد تا بعد از عمل دچار مشکلات روحی و روانی نگردد .

دیدگاه خود را بنویسید