آیا نوع بینی روی عمل جراحی زیبایی بینی تاثیر می گذارد ؟

آیا نوع بینی روی عمل جراحی زیبایی بینی تاثیر می گذارد ؟

روش عمل جراحب بینی هایی که گوشتی هستند با بینی های استخوانی متفاوت می باشد  . در جراحی زیبایی بینی گوشتی از روش تقویت اسکلت در جراحی استفاده می شود تا از بافت های نرم بینی حمایت کرد .

دیدگاه خود را بنویسید