مرگ زیر تیغ جراحی زیبایی بینی آیا صحت دارد؟

مرگ زیر تیغ جراحی زیبایی بینی آیا صحت دارد؟

زیبا شدن و افزایش اعتماد به نفس در افراد خصوصا خانم ها بسیار شایع می باشد .خبرهای زیادی در زمینه مرگ افراد زیر تیغ جراحی زیبایی بینی به گوش می رسد که بسیار تلخ و دردناک است که می توان گفت بیهوشی می تواند زمینه ساز آن باشد و چه بسا افرادی که دارای زمینه بیماری هایی مانند بیماری مغزی و قلبی و تنفسی و کلیوی باشند بیشتر از هر فرد دیگری در خطر هستند .
کسانی که کاندید برای جراحی پلاستیک و زیبایی می باشند باید قبل از بیهوشی تحت بررسی کامل قرار گیرند  و مراقبت های بیشتری در زمینه بیهوشی این گونه از افراد صورت گیرد . می توان گفت افرادی که سابقه بیماری ندارند نیز می توانند دچار عوارض بیهوشی نیز شدند و در مقابل داروی بیهوشی حساسیت داشته باشند .
پزشکان زیادی عقیده دارند که استفاده زیاد از داروی بیهوشی و مراقبت نکردن درست و مناسب از بیمار تحت عمل زیبایی و اختلالات در عملکرد دستگاه های بیهوشی و نرسیدن اکسیژن می تواند باعث مرگ در بیمار شود .
برای پیشگیری از اتفاقات بد و ناگوار در جراحی زیبایی بینی توصیه می شود که به کلینک های معتبر جراحان پلاستیک و زیبایی مراجعه شود و از مراجعه به کلینیک هایی که تخصص کافی ندارند خودداری کنید .

دیدگاه خود را بنویسید