چه فصلی برای جراحی زیبایی بینی بهتر است ؟

چه فصلی برای جراحی زیبایی بینی بهتر است ؟

همه فصول برای این عمل مناسب می باشد .افراد معتقدند که در فصل زمستان به دلیل سرمای شدید احتمال سرما خوردگی زیاد است و نیز در فصل تابستان به دلیل گرما امکان چسب زدن وجود ندارد هیچ مبنای علمی وجود ندارد و در عمل جراحی زیبایی بینی نیز تاثیری نخواهد داشت به همین دلیل در همه فصول می توان این عمل را انجام داد.

دیدگاه خود را بنویسید