دکتر شهریار لقمانی فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی

  فارغ التحصیل پزشکی دانشگاه اصفهان با رتبه ممتاز فارغ التحصیل بورد تخصصی جراحی عمومی رتبه اول دانشگاه اصفهان -رتبه دوم کشوری فارغ التحصیل بورد فوق تخصص جراحی پلاستیک و زیبایی رتبه اول دانشگاه شهید بهشتی تهران-رتبه سوم کشوری از سال 1373 عضو هیات علمی گروه جراحی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ترجمه و تالیف 8 […]

بیشتر بخوانید